Uroczystość wręczenia wyróżnień w konkursie fotograficznym

15 listopada 2023 roku w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim zebrali się uczestnicy Konkursu fotograficznego „♥ Ożarów Mazowiecki”, którego Organizatorami były Biblioteka i Gmina Ożarów Mazowiecki. Konkurs zorganizowany został pod Patronatem Burmistrza Pawła Kanclerza.
 
Przybyłych gości powitała Dyrektor Biblioteki Anita Nowińska, następnie głos zabrała Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak, Zastępca Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, odczytując fragmenty protokołu z posiedzenia komisji konkursowej, a także krótko podsumowując pracę jury i kryteria wyboru wyróżnionych fotografii. W spotkaniu udział wzięli także pozostali członkowie komisji: Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik, Redaktor Naczelna „Informatora Ożarowskiego” i Michał Szulc, Kierownik Działu Promocyjno-Wydawniczego Biblioteki.
 
Szczegółowe wyniki dostępne są w serwisach Biblioteki i Gminy, szerokiej publiczności znane są także wyróżnione fotografie. Wydarzenie było jednak okazją do obejrzenia wszystkich prac zgłoszonych na konkurs, dyskusji z uczestnikami o okolicznościach powstania zdjęć i ich szczegółach technicznych. Rozmowy toczyły się również wokół wielu fotograficznych tematów, m.in. stołecznego konkursu na drzewo roku, z gruszą samosiejką na Nowym Świecie w jednej z głównych ról. Rozmowy kuluarowe przy kawie i herbacie trwały jeszcze długo po uroczystym wręczeniu nagród ufundowanych przez Organizatorów, dotyczyły już jednak tematów lokalnych, zarówno historycznych, jak i współczesnych.
 
Dziękujemy wszystkim za udział w Konkursie „♥ Ożarów Mazowiecki”, zachęcamy do dalszego fotografowania i jak powiedziała na spotkaniu Dyrektor Anita Nowińska – do „chwytania chwili w obiektywie”.
Skip to content