Zaproszenie na wernisaż „Spacer dawną Poznańską”

Wraz ze Stowarzyszeniem Historycznym Wirtualne Muzeum Ożarów Mazowiecki serdecznie zapraszamy na wernisaż „𝓢𝓹𝓪𝓬𝓮𝓻 𝓭𝓪𝔀𝓷𝓪̨ 𝓟𝓸𝔃𝓷𝓪𝓷́𝓼𝓴𝓪̨”, który odbędzie się 𝟲 𝗴𝗿𝘂𝗱𝗻𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗿. 𝗼 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟭𝟴.𝟬𝟬 w siedzibie Biblioteki głównej przy ul. Szkolnej 2. 
 
Wystawa objęta została Patronatem Honorowym Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pana Pawła Kanclerza.
 
Wernisaż wystawy Spacer dawną Poznańską

Wystawę i wernisaż zrealizowano w ramach operacji pn. „Doposażenie Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim w celu organizacji wystawy „Spacer dawną Poznańską” i innych imprez kulturalnych”, mającej na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zakup wyposażenia Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim, który umożliwi organizację wydarzeń kulturalnych.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizowana jest w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Kampinos.

Skip to content