Zapraszamy na otwarte spotkanie informacyjno-organizacyjne dot. partnerstwa w Projekcie Biblioteka BLISKO Czytelnika

Szanowni Państwo,

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim przeszła pomyślnie procedurę naboru do dwuletniego programu dotacyjnego BLISKO, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Opracowany przez nas projekt pn. „Biblioteka BLISKO Czytelnika – spotkania ludzi książki” zakłada wzbogacenie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców miasta, podnoszenie kompetencji osób działających na rzecz lokalnej społeczności oraz wymianę doświadczeń z innymi Beneficjentami w skali kraju. Jednym z elementów projektu jest wzmacnianie istniejących oraz budowanie nowych partnerstw lokalnych pomiędzy Biblioteką, a instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi, stowarzyszeniami, fundacjami i grupami nieformalnymi, dlatego też zapraszamy Państwa w dniu 11 lipca 2023 roku do Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Szkolnej 2 o godz. 10.30 na otwarte spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące projektu.

Przed spotkaniem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i wytycznymi programu https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/nprcz20/blisko.

Skip to content