Zmiany warunków korzystania z usługi Legimi od 1.01.2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. pula kodów Legimi dla Czytelników Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim zostaje zwiększona.

Aby uniknąć pomyłek, wynikających z faktu obsługiwania przez Pracowników różnych kanałów komunikacyjnych (poczta elektroniczna, media społecznościowe, telefony), wprowadzamy jednolity sposób zamawiania kodów – będą wydawane wyłącznie w mailu zwrotnym po zgłoszeniu na adres: legimi@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl .

Nie ulegają zmianie dotychczasowe zasady:

  1. Usługa Legimi jest bezpłatna,
  2. Kody dostępne są wyłącznie dla osób posiadających aktywne karty biblioteczne,
  3. Zgłoszenia na dany miesiąc przyjmowane są od godz. 8.00 w pierwszym dniu roboczym miesiąca – decyduje kolejność zgłoszeń,
  4. Każdy Czytelnik może otrzymać 1 kod, który umożliwia korzystanie z platformy Legimi na dwóch urządzeniach.

Usługa Legimi dla Czytelników Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim dofinansowana jest ze środków Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Skip to content